Algemene regels
Regels waar iedereen zich op heel Qreaties.nl aan moet houden;

- Op Qreaties.nl dien je je aan de Nederlandse en Belgische wet te houden, dus zaken als haat zaaien, discriminatie, racisme en oproepen tot geweld zijn hier niet welkom.
- Het is niet toegestaan om anderen, op welke manier dan ook, te kwetsen, te beledigen of te pesten. Laat elkaar in zijn waarde!
- Het is niet toegestaan ruzie uit te lokken.
- Het is niet toegestaan te schelden en te vloeken.
- Het is niet toegestaan iemand anders lastig te vallen, te bedreigen of te stalken.
- Het is verboden om privégegevens, foto’s en/of adressen van anderen te plaatsen, zonder diens toestemming. Bij RPG’S zijn faceclaims van bekende personen wel toegestaan.
- Het is niet toegestaan elkaar aan te sporen tot anorexia, zelfverminking en andere extreme zaken. Hieronder valt dat het gewicht van personen niet vermeld mag worden.
- Het is niet toegestaan om choquerende usernames te hebben (bijvoorbeeld: een erotische/seksueel getinte username).
- Het is niet toegestaan foto’s, plaatjes, links of reacties te posten die mogelijk een choquerende werking hebben. Onder een spoilerknop is dit ook niet toegestaan.
- Meerdere accounts aanmaken mag, indien dit niet voor de verkeerde doeleinden wordt gebruikt zoals spam, reclame, trollen en vals spelen bij wedstrijden.
- Berichten van gebanden mogen niet door iemand anders doorgegeven worden via Qreaties.nl.
- Spam is verboden. Dit is bijvoorbeeld het meermaals plaatsen van hetzelfde bericht, flooden en het onnodig bumpen/omhoog schoppen van oude topics. Kettingmails zijn ook verboden en worden hetzelfde bestraft als spam.
- Wanneer een user een ander beledigt, uitscheldt of kwetst op enige manier via een andere site dan Qreaties.nl, kan de crew - mits bewijsmateriaal - hier rekening mee houden als de zaak ook naar Qreaties.nl komt.
- Heb respect voor elkaar!

Codes
Welke codes niet toegestaan zijn:
- Het is niet toegestaan om HTML-codes te gebruiken op Qreaties.nl. Dit ontregelt de site. Ook het gebroken hartje is niet toegestaan in titels van topics en creaties of in de forumsignature. Ook dit ontregelt de site.

Gevolg na overtreding;
Qreaties.nl verandert de tekst, voor zover dat mogelijk is, en kan een waarschuwing sturen.

Gedeelde accounts
- Een gedeeld account is wanneer meerdere users over de inloggegevens beschikken en het de intentie is om met twee of meerdere personen één account te beheren.
- Gedeelde accounts zijn niet verboden, maar mocht één van de users op het gedeelde account ervoor gezorgd hebben dat het account een ban krijgt, dan wordt dat niet teruggedraaid. Je bent op een gedeeld account niet alleen verantwoordelijk voor wat je zelf doet, maar ook voor wat de ander doet.

Plagiaat
Plagiaat plegen is bij de wet verboden en op Qreaties.nl dus ook. Op Qreaties.nl valt het volgende onder plagiaat:
- Zonder toestemming van de originele auteur werken uit boeken of van het internet overnemen of enkele zinnen/woorden/namen veranderen (ook als erbij vermeld wordt welk boek het is);
- Het vertalen van verhalen uit een andere taal;
- Het verder schrijven aan een gepubliceerd verhaal/ boek van een schrijver, tenzij erbij vermeld wordt om welk boek het gaat;
- Zonder toestemming van de originele auteur verder schrijven aan een verhaal dat waar dan ook / op welke site dan ook op het internet gepubliceerd is;
- Een gepubliceerd/bestaand verhaal herschrijven vanuit een andere persoon / een ander perspectief.

Gevolg na overtreding;
Bij een eenmalige overtreding, krijg je een waarschuwing en wordt er gevraagd om je creatie te verwijderen. Als dit vaker gebeurt, zal Qreaties.nl je de mogelijkheid om in te loggen op onze site (tijdelijk) ontzeggen.

Vermelden van andere sites;
- Het is niet toegestaan te verwijzen naar- of een link te plaatsen naar een pagina met illegale downloadsites en/of productcodes (bv. downloadlinks voor eBooks, films en ePubs). Er mag ook niet gevraagd worden naar deze links en sites.
- Het is niet toegestaan om naar sites te refereren waarbij persoonlijk voordeel wordt gehaald.

Gevolg na overtreding;
Bij een eenmalige overtreding, krijg je een waarschuwing en wordt de link verwijderd. Als dit vaker gebeurt, zal Qreaties.nl je de mogelijkheid om in te loggen op onze site (tijdelijk) ontzeggen. 

Faken
Faken is bij de wet verboden. Door te faken kan Qreaties.nl in de problemen komen. Onder faken valt:
- Een foto plaatsen van iemand anders en beweren dat jij het bent;
- Het aannemen van een identiteit van iemand anders (een account aanmaken waarop je je eigen identiteit niet prijs geeft mag wel, zolang je dan maar niet de identiteit van een ander aanneemt);
- Een geslachtspoppetjes instellen met een ander geslacht dan het geslacht wat je hebt;
- Liegen (over bijvoorbeeld zaken als zwangerschappen, ziektes, dood van een persoon, ongelukken etc.).

Gevolg na overtreding;
De zwaarte van het geval van faken bepaalt de zwaarte van de straf. Dit kan variëren van een waarschuwing tot een permanente ban. Ook kan Qreaties.nl een fakertest sturen. Als je hier niet aan meewerkt, dan wordt er van je verwacht dat je je foto’s verwijderd of worden de foto’s door moderators op Qreaties.nl verwijderd. Als je ervoor kiest om door te gaan met faken, riskeer je een ban.

Reclame
De regels over reclame;
- Het is alleen toegestaan om reclame te maken voor je creaties op de volgende manieren:
* door eenmalig een promotietopic te maken voor de creatie in het juiste promotiesubforum;
* door je creatie (niet meer dan vijf keer in 24u) in creatie-gezocht topics (zie overige topicregels) te plaatsen;
* door je creatie in de chatbox (niet meer dan vijf keer in 24u) of in de spotlight te plaatsen.
Indien iemand een reclameblog heeft of op een profiel staat dat reclame gewenst is, mag je hier ook reclame maken.
- Het is niet toegestaan creaties te maken met als enige doeleinde reclame te maken voor andere creaties. Het reclame maken mag alleen als de creatie waarin je reclame maakt niet specifiek is gemaakt om je andere creaties te promoten. Zo mag je bijvoorbeeld wel in je actieve story een hoofdstuk posten dat je met een nieuwe creatie bezig bent, maar niet een quiz aanmaken waarin je enkel anderen oproept om jouw story te lezen.

Gevolg na overtreding;
Bij een eenmalige overtreding, krijg je een waarschuwing en word je tijdelijk ontnomen van de mogelijkheid om berichten te sturen. Als er meer dan drie waarschuwingen in 30 dagen zijn uitgedeeld, zal een ban van zeven dagen volgen.

Kudo’s
De regels rond kudo’s;
- Het is niet toegestaan om te vragen naar een kudo voor een story/quiz, tenzij dit alleen in de story/quiz zelf gebeurt.
- Het is niet toegestaan om te vragen naar kudo’s of reacties in ruil voor een nieuw hoofdstuk of om de story pas te beginnen bij een x-aantal kudo’s, reacties of abonnementen.
- Het is niet toegestaan om automatische kudolinks te plaatsen op Qreaties.nl. Dat wil zeggen dat je nergens een link mag plaatsen waar iemand op klikt en automatisch een kudo geeft.

Gevolg na overtreding;
Qreaties.nl heeft het recht om de kudolink te verwijderen en/of kan een waarschuwing sturen.

Taalgebruik
De voertaal op Qreaties.nl is Nederlands. Daarnaast is het enkel toegestaan om Engels te gebruiken. Overige talen zijn niet toegestaan, tenzij het hier om kleine zinnen/woorden gaat. In het subforum ’taal’ mag echter elke taal gesproken worden.

Meetings
Qreaties.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld als er iets mis gaat terwijl je een andere user van deze site ontmoet in het echt. Qreaties.nl kan deze meetings uiteraard niet verbieden, dus geeft als tip mee; Wees altijd voorzichtig en overleg met je ouders!

De regels over reclame voor andere sites;
- Het is niet toegestaan andere sites te promoten als hiermee aan geldwinst wordt gedaan.

Gevolg na overtreding;
Het overtreden van deze regel kan bestraft worden door het tijdelijk ontnemen van de mogelijkheid om berichten te sturen. Als er meer dan drie waarschuwingen in 30 dagen zijn uitgedeeld, zal een ban van zeven dagen volgen.

Verkoop via Qreaties.nl
- Er mogen in beperkte mate* spullen verkocht worden via Qreaties.nl zolang de naam, het logo of het design van Qreaties.nl niet gebruikt wordt.
- Qreaties.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor spullen die verkocht of gekocht worden via de site.
* Meer informatie kan hier gevonden worden

Forumregels
Voor role-playing games (RPG) en meespeelverhalen (MSV), zie hieronder.
Bij deelname op het forum moet je je, naast aan de algemene regels, ook aan de volgende regels houden:

Soorten topics
- Het is niet toegestaan om een topic te maken dat in de beginpost enkel bestaat uit smileys of slechts één woord.
- Stellingtopics mogen, zolang deze niet in het subforum ’Officiële stelling van de week’ staan.
- Topics met globaal hetzelfde onderwerp zijn toegestaan, zolang het niet over exact hetzelfde onderwerp gaat.
- Voor elke story mogen maximaal twee topics worden gemaakt: één promotietopic en één rollentopic.
- Anderen buitensluiten in topics is niet toegestaan.
- Topics over iemands waarschuwing of ban zijn niet toegestaan. Als je een klacht hebt, kun je hierover een bericht sturen naar een moderator.

Gevolg na overtreding;
Qreaties.nl sluit je topic en kan een waarschuwing sturen of ontneemt je tijdelijk de mogelijkheid om berichten te schrijven op het forum.

Topicposts
- Het is niet toegestaan om af te wijken van het oorspronkelijke onderwerp van het topic.
- Het is niet toegestaan om meer dan drie posts achter elkaar te plaatsen in een topic. Je kunt een eerdere post aanpassen.
- Het is niet de bedoeling dat je je als een moderator opstelt als er iets niet goed gaat in een topic. Meld in plaats daarvan het topic bij een echte moderator.
- Het niet is toegestaan 16+ content/posts te plaatsen in topics die voor alle leeftijden bestemd zijn.
(Met uitzondering van RPG\\'s, indien er boven de post een leeftijdswaarschuwing wordt geplaatst)

Gevolg na overtreding;
Qreaties.nl herstelt de fout en kan een waarschuwing sturen of ontneemt je tijdelijk de mogelijkheid om berichten te schrijven op het forum.

Topictitels
- Aan de titel moet duidelijk te zien zijn wat het onderwerp van het topic is. Dit betekent dat topics met bijvoorbeeld enkel ’help’ als titel niet toegestaan zijn. Dit kan namelijk over van alles gaan.

Gevolg na overtreding;
Qreaties.nl verandert je titel. Als je opvallend vaak een titel gebruikt die volgens deze regels niet mag, dan krijg je een waarschuwing.

Off-topic subforum
Speciale regels die gelden voor het off-topic subforum:
- In dit subforum mag worden afgeweken van de regels uit het onderdeel ’Topicposts’, met uitzondering van de regel over jezelf opstellen als moderator. Dit geldt zolang het niet de spuigaten uitloopt en je er niemand mee kwetst.

Topics die alleen toegestaan zijn in het off-topic subforum:
- Topics waarin alleen maar onzin staat.
- Topics waarin vaak wordt afgeweken van het oorspronkelijke onderwerp van het topic.
- Topics waarin vele onderwerpen langskomen in één topic.

Gevolg na overtreding;
Qreaties.nl verplaatst het topic naar het off-topic subforum en kan een waarschuwing sturen of de mogelijkheid om berichten te schrijven op het forum word je tijdelijk ontnomen.

Overige topicregels
Andere regels in verband met topics:
- Users met een (forum)ban mogen geen topics namens henzelf laten maken door een ander. Zodra een user met een (forum)ban op een ander account gaat, krijgt dat account ook een (forum)ban.
- Klachten horen thuis in het subforum ’Klachten’ en worden geacht normaal geschreven te zijn en een concreet probleem te bevatten.
- Indien een user in een tijdspanne van 24 uur een verhaal promoot in meer dan vijf topics, kan deze user een waarschuwing krijgen voor bumpen. Het kan gaan om hetzelfde verhaal, maar het kan ook om verschillende verhalen gaan.

Gevolg na overtreding;
Qreaties.nl herstelt de fout en kan een waarschuwing sturen of ontneemt je tijdelijk de mogelijkheid om berichten te schrijven op het forum.

Wedstrijdregels
Op Qreaties.nl mogen wedstrijden gehouden worden, maar zijn een aantal regels;
- Voor elke wedstrijd moet er een topic zijn. Spelletjeswedstrijden mogen in stories gehouden worden, maar er moet een topic zijn waarin leden worden geworven en voor dat topic gelden dezelfde regels als voor de andere wedstrijden.
- Een wedstrijdtopic dat geopend wordt zonder toestemming van een wedstrijdmoderator, wordt gesloten.
- Wedstrijdtopics waar drie weken niet op is gereageerd worden gesloten, en daarmee is de wedstrijd ook afgelopen.
- Een wedstrijd mag maximaal 5 maanden duren. Daarna wordt het topic gesloten en is de wedstrijd afgelopen.
- Stuur niet één bericht naar meerdere wedstrijdmoderators. Dan ontstaat er bij ons verwarring. Na drie dagen nog geen reactie terug? Dan mag je een andere wedstrijdmoderator een bericht sturen. Binnen de drie dagen is het wel toegestaan dezelfde wedstrijdmoderator nog eens te sturen.
- Het is niet toegestaan meer dan één wedstrijd tegelijkertijd te hebben.
- Klik hier voor het topic, waarin staat hoe je je moet aanmelden om een wedstrijd te houden.

RPG-regels en MSV-regels
RPG = Role Play Games, MSV = Mee Speel Verhalen
Bij het maken van en/of het deelnemen aan een RPG of MSV moet je je, naast de algemene regels, aan de volgende regels houden;
- Het is niet toegestaan om iemand opzettelijk buiten te sluiten of te negeren.
- Eén op één RPG’s en MSV’s horen in stories of PB’s thuis.
- Elke RPG/MSV-starter dient eigen afspraken (taal, leeftijd, reservaties, ...) duidelijk in beeld te brengen.
- Wanneer 16+ is toegestaan in de RPG of het MSV, dien je dit duidelijk aan te geven in de titel.
- Het is niet toegestaan om gestopte RPG’s of MSV’s en over te nemen, tenzij je kan aantonen dat je de toestemming hebt. Indien de bedenker van de RPG of het MSV minstens een maand inactief is, mag je om toestemming komen vragen bij een moderator.
- Je mag maar één geopend rollentopic zonder speeltopic tegelijkertijd hebben. Indien je een nieuwe RPG of MSV wil openen, maar nog geen speeltopic hebt bij jouw laatste rollentopic, laat je dat topic sluiten door een moderator. Je vermeldt de reden tot sluiting en of je toestaat dat iemand anders het idee verder zet.

Regels alleen van toepassing op MSV;
- Een MSV wordt in derde persoon en eenzelfde tijd geschreven.
- Er is geen minimum of maximum woordenaantal bij een MSV.

Regels alleen van toepassing op RPG;
- Het aantal woorden moet worden vermeld in de titel, indien je geen limiet hebt kan het ook gewoon worden aangegeven met [0].

Gevolg na overtreding;
- De fout wordt hersteld en Qreaties.nl kan een waarschuwing sturen of de mogelijkheid om berichten te schrijven op het forum tijdelijk ontnemen. Een sluiting van de RPG of het MSV is ook een optie.

Creatieregels
Bij het maken van een creatie moet je je, naast de algemene regels, aan de volgende regels houden:
- Het is niet toegestaan om inbreuk te maken op copyrights, trademarks en beeldrecht. Qreaties.nl is niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.
- Het is toegestaan om creaties te ontwerpen over zaken als anorexia, zelfmoord, zelfverminking en dergelijke, maar nergens mag er aangemoedigd worden om dit ook te gaan doen. Ook moet er steeds een waarschuwing gegeven worden als deze aanstootgevende onderwerpen gebruikt worden.
- Het is niet toegestaan om ongepaste seksuele of pedofilische creaties te maken. Hiermee bedoelen we dat seksueel getinte creaties die bedoeld zijn om te choqueren, te stoken of gewoon te trollen, niet zijn toegestaan.
- Creaties die gaan over zaken als anorexia, zelfmoord, zelfverminking en dergelijke, of die een seksuele inhoud hebben, moeten aangegeven worden met ’16+’.
- Creaties van gebande users mogen niet op Qreaties.nl komen te staan, ook niet onder een schuilnaam.
- Men mag enkel creaties maken op plekken waar deze voor bedoeld zijn. Bijvoorbeeld: een verhaal in een quiz posten mag dus niet. Een verhaal hoort in een story.
- Stories, gedichten, quizzen, blogs of andere creaties waarin enkel lyrics of quotes staan die je niet zelf hebt geschreven, zijn niet toegestaan. Dit wordt bestraft als plagiaat. Het quoten van stukjes lyrics of quotes in een tekst is wel toegestaan. Zelfgemaakte lyrics en quotes mogen in blogs of gedichten.
- Lijstjes mogen wel bestaande lyrics en quotes bevatten, op voorwaarde dat er een link naar de bron bij vermeld staat. Indien de bron niet wordt vermeld, wordt dit bestraft als plagiaat.
- Creaties die meerdere delen hebben zijn niet toegestaan als het geen directe vervolgen van de voorgaande creatie zijn. Wanneer je creaties een compleet andere strekking hebben, mogen deze wel apart op zichzelf staan. Bijvoorbeeld: drie DIY stories behoren in één enkele story geplaatst te worden en tien lijstjes over honden horen in één lijstje. Dit geldt ook voor dubbele creaties.
- Een story mag maximaal twee weken online staan zonder hoofdstukken te hebben. Anders moeten deze op inactief gezet worden. Dit betekent natuurlijk niet dat er minstens eens in de twee weken gepost moet worden in een story. Een story mag niet langer dan twee weken geheel leeg staan (dus nul woorden hebben).
- Een quiz moet minstens drie vragen hebben die betrekking hebben op minstens twee verschillende, geldige uitkomsten.
- Een lijstje moet minimaal vijf verschillende items hebben

Gevolg na overtreding;
Qreaties.nl behoudt altijd het recht om creaties aan te passen, inactief te zetten of te verwijderen indien zij dat nodig acht.

- Qreaties.nl behoudt het recht om deze pagina te veranderen.
- Al deze regels hebben individueel niet alleen betrekking op datgene wat er letterlijk in de regel zelf beschreven staat. Alles wat ook maar direct of indirect met een bepaalde regel te maken heeft kan worden bestraft. Dat betekent dat als iemand een regel omzeilt, terwijl Qreaties.nl diegene erop wijst dat het wel onder een bepaalde regel valt, diegene alsnog dezelfde straf krijgt als iemand die de regel wel direct overtreedt.