Door je aan te melden bij Qreaties.nl stem je in met de algemene voorwaarden die hier staan beschreven.

Qreaties.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Quizlet.nl hanteert het volgende privacybeleid en algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van zijn website Qreaties.nl.

Algemeen

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Qreaties.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Qreaties.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Qreaties.nl registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Qreaties.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Qreaties.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Qreaties.nl bewaart de persoonsgegevens die je op de website hebt geplaatst in beginsel zo lang als je account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Qreaties.nl mag echter ook persoonsgegevens langer bewaren wanneer er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Qreaties.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Qreaties.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Qreaties.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Qreaties.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door R&T Media Network en door advertentienetwerken waaraan R&T Media Network deelneemt.

Wanneer je op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door R&T Media Network worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

R&T Media Network participeert in de volgende advertentienetwerken, die eigen registraties voeren en die een eigen privacybeleid hebben (de hyperlinks voeren naar het privacybeleid van de betreffende partij):

Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde 'webbeacons' kunnen deze partijen zogenaamde 'cookies' plaatsen in en lezen van uw webbrowser. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Een cookie kunt je zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door R&T Media Network en de advertentienetwerken bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren die blijken uit jouw klikgedrag.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar je kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van jouw browser aan te passen. Als je cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vind je informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop je de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Google Analytics

R&T Media Network kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om R&T Media Network te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@quizlet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Qreaties.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Qreaties.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier. Qreaties.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening.

Webbezoek

Wanneer je onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van je opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon

Zoekopdrachten

Prive Berichten zijn niet door moderators in te zien. Alleen als de situatie daar om vraagt kan de administrator van de site PB's inkijken. Dit zal alleen gebeuren in uitzonderlijke situaties (bedreigingen, mogelijke pedo's, etc)..

Prive Berichten

Wanneer je onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van je opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon

Nieuwsbrieven

Wanneer je je aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van je mutatie samen met je e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Je e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van je abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat je vrij voor jouw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot jouw persoon kan worden herleid. Je kunt je te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke en voordehandliggende manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer je er niet in slaagt je op deze manier af te melden, dan zullen wij je na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer je een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van jouw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van je bericht. Je bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Deelname aan interactieve delen van onze websites

Wanneer je deelneemt aan interactieve delen van onze websites, waarvoor je je moet registreren en inloggen, dan staat het je vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in jouw profiel, in jouw handtekening, in de berichten die je plaatst, en dergelijke. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de website en door zoekmachines toegankelijk gemaakt. Deze gegevens maakt je zelf openbaar en dit is je eigen verantwoordelijkheid. Het staat je evenzeer vrij bij aanmelding een fantasienaam (pseudoniem, 'nickname') te hanteren en geen - of gefingeerde - persoonsgegevens in te vullen en uitsluitend anonieme berichten te plaatsen. De door jouw geplaatste gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing van een redelijk belang.

Interviews en citaten

Wanneer je voor een van onze websites bent geïnterviewd of geciteerd en je na verloop van tijd een redelijk bezwaar hebt tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van je naam, en je naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij bereid het interview of citaat op jouw verzoek te anonimiseren en jouw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van "de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd").

Derden

R&T Media Network is niet aansprakelijk als derden onrechtmatig met je gegevens omgaan. We doen er alles aan om de site te beveiligen, maar wees ook daarom terughoudend in het geven van persoonlijke informatie, zoals telefoonnummers, adresgegevens en je emailadres.

Door je in te schrijven geef je R&T Media Network toestemming om je e-mail adres te gebruiken om je op de hoogte te houden van nieuwe aanmeldingen die bij je profiel passen en andere Qreaties.nl-gerelateerde informatie.

Door je in te schrijven geef je R&T Media Network toestemming om je e-mail adres te gebruiken om je (mogelijk door streng geselecteerde partners van R&T Media Network) maximaal 2 keer per maand een commerciele boodschap te versturen.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot jouw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met je, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel jouw in rechte te kunnen aanspreken.

R&T Media Network stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Veranderingen

R&T Media Network heeft het recht de algemene voorwaarden en privacy statement aan te passen. De veranderingen zullen weergegeven worden op de site en vanaf die datum ingaan. Het is daarom belangrijk dat je van tijd tot tijd inlogt op de site om te kijken of er veranderingen hebben plaatsgevonden. Je bent geheel zelf verantwoordelijk voor het lezen van de veranderingen.

Als je gebruik blijft maken van de Website nadat wij veranderingen hebben aangebracht (de manier waarop wij deze veranderingen hebben aangekondigd maakt niet uit), dan stem je toe dat je gebonden bent aan deze veranderingen, zelfs als je geen bericht heeft gehad, of als je de veranderingen niet hebt gelezen. Als je niet gebonden wilt zijn aan de veranderingen moet je stoppen met het gebruik van de Website.